Viktig utredning för framtidens arbetsmarknadspolitik

Utredningen om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken visar på kommunernas viktiga roll för arbetslösa. Nu behövs snabbt ett system där alla kan bidra konstruktivt och effektivt.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar