SKR lyfter behovet av en radikal klimatomställning

Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar