Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills

SKR presenterar idag en rapport med fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin. Rapporten utgör en grund för de utvärderingar som ska göras av hur äldreomsorgen har klarat pandemin.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar