Årets lönestatistik klar

Lönerna för Sveriges rektorer ökade med 4,3 procent 2019. En skolledare i Sverige tjänar i snitt ...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar