Ny politisk idé från S hur besöksnäringen kan stärka samhället

Under ett besök i Sälen presenterar Socialdemokratiska riksdagsledamöter från näringsutskottet en ny politisk idé. Syftet med idén är att stärka hela landets utveckling där turismen kan vara med och bidra till investeringar för tillväxt och satsningar i den lokala orten.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar