Fler kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige

Inför 2020 går ytterligare 49 kommuner och en region med SKR:s och Svenska FN-förbundets gemensamma projekt Glokala Sverige, som handlar om att arbeta med Agenda 2030.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar