Tidiga beskedet om välfärdsmiljarderna behövs

Beskedet om ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och regioner, som regeringen och dess samarbetspartier gav idag, är ett välkommet besked och ett viktigt tillskott.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar