Om maxtaxa och blöjor i förskolan

En tvist om vem som ska tillhandahålla blöjor i förskolan har väckt många frågor. SKR har nu analyserat kammarrättens dom.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar