Andelen vårdrelaterade infektioner minskar

Under perioden 2013-2018 har andelen patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner minskat från 5,2 procent till 4,4 procent.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar