Besked i rätt riktning för arbetsmarknadspolitiken

Arbetsförmedlingen får använda 900 mkr i tillfälliga medel för 2020 för ökade insatser för arbetssökande. Regeringen lovar också att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler orter.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar