Regeringen måste ta kompetensbristen på allvar

Idag presenterar SKR en ny rapport som visar hur arbetsmarknadsutbildningen minskar i omfattning. Det innebär stora risker för den framtida kompetensförsörjningen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar