Viktigt besked att kostnadsvillkoret tas bort helt

Regeringen gav i dag besked om att det så kallade kostnadsvillkoret i likvärdighetsbidraget till skolan ska tas bort. Samtidigt aviserades ökade rapporteringskrav.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar