SKR välkomnar besked om Arbetsförmedlingens reformering

SKR välkomnar beslutet att bromsa takten i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det är positivt att arbetet nu ska utgå från lokala och regionala behov, samt samverkan med kommunerna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar