Utbildningsministern avslutar Nordiska Skolledarkongressen

Nu är det klart att utbildningsminister Anna Ekström kommer till kongressen!


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar