45 000 nya jobb 2020-2021

Arbetsförmedlingens prognos för 2020 och 2021 visar på en fortsatt stark arbetsmarknad. Samtidigt blir avmattningen i ekonomin allt mer tydlig. Sammanlagt ökar antalet sysselsatta med 45 000 personer, vilket är en dämpning jämfört med tidigare år. Prognosen visar att arbetsmarknaden är god, men med dämpad efterfrågan på arbetskraft. Antalet sysselsatta fortsätter att öka men i betydligt lägre takt. För 2020–2021 beräknas antalet sysselsatta i åldrarna 16–64 år öka med 45 000 personer (enligt AKU). 2019 ökar sysselsättningen med 27 000 personer (-0,2 procent) och för 2020 väntas antalet öka


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar