Så utvecklas arbetsmarknaden år 2020 och 2021

Hur kommer arbetsmarknaden i Sverige att utvecklas de kommande åren? Vad händer med arbetslösheten och sysselsättningen? Hur går det för utrikes födda på arbetsmarknaden? Arbetsförmedlingen presenterar sin arbetsmarknadsprognos på tisdag den 10 december. Den beskriver bland annat hur sysselsättningen och arbetslösheten väntas utvecklas, hur tillgången på arbetskraft kommer att se ut samt hur övriga utmaningar på arbetsmarknaden påverkar tillväxten av jobb. Prognosen bygger på intervjuer med cirka 9 000 privata arbetsgivare. Frågorna rörde hur arbetsgivarna ser på efterfrågan på varor och


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar