”Alla branscher behöver yrkeshögskolan”

Trots att det går mer än åtta sökande på varje plats på lokförarutbildningen är kompetensbristen en av de tuffaste utmaningarna för spårtrafikföretagen. Kompetensförsörjningsexperten Linda Ekholm berättar varför yrkeshögskolan är viktig för järnvägsbranschen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar