Återhämtning men fortfarande dålig likvärdighet i svensk skola

Pisa 2018 som presenterades på tisdagen befäster den återhämtning som kom 2015. Nu ligger svenska...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar