Ungas möjlighet till dialog har ökat

Ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat. Samtidigt sker dialogen med beslutsfattare sällan i större lokala samhällsfrågor visar rapporten Ungas inflytande.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar