Stor nöjdhet med vattenkvalitet och avfall

I en studie som SKL gjort ger medborgarna mycket goda omdömen på kvaliteten på kranvattnet och kommunens hantering av avfall. Men det finns ett missnöje med vägarnas standard.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar