Statliga insatser krävs för att nå digitaliseringsmål

Fler nationella insatser krävs för att möta skolhuvudmännens behov av förutsättningar i arbetet med digitalisering i skolan. Det visar SKL:s uppföljning av initiativen i #skolDigiplan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar