Staten! Det läcker!

Vi har ett märkligt system när det gäller ansvar och styrning av vår skola. Skolan är tyvärr...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar