Myndigheten bjöd vägledare till informationsträff

Tidigare i veckan höll Myndigheten för yrkeshögskolan en föreläsning om de olika uppdrag som ryms inom verksamheten, men främst om utbildningsformerna yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning och tolk inom folkbildningen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar