Ny innovationsmiljö för att eliminera cancer

SKL har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att Sverige ska bli ledande på att omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar