Tydligare regler och skärpta straff för forskning som bryter mot etikreglerna

2019/20:    <p>Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tydligare regler för hur forskning ska etikprövas, och skärpta straff för forskning som bryter mot reglerna.</p> <p>Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tydligare regler för hur forskning ska etikprövas, och skärpta straff för forskning som bryter mot reglerna.</p>


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar