Parterna: Ta ansvar för livslångt lärande

Arbetsmarknaden förändras i hög takt. Att medarbetare får tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är en framgångsfaktor. Parterna uppmanar nu regeringen att agera.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar