Riktade statsbidrag till skolan missar än en gång målet

Regeringen har avsatt 475 miljoner kronor i statsbidrag till lärarassistenter för 2018. Men nästan 300 miljoner kronor kommer inte att användas, eftersom många kommuner avstår från att söka.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar