Långtidsarbetslösheten ökar

Långtidsarbetslösheten ökar för första gången på 16 månader. I slutet av oktober hade 148 000 arbetslösa varit utan jobb i minst tolv månader, vilket är 2 000 fler än för ett år sedan. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att öka och att takten tilltar för fjärde månaden i rad. I slutet av oktober var drygt 358 000 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en ökning med 17 000 på ett år. Ökningen gäller nu även för antalet långtidsarbetslösa, som i slutet av oktober ökade för första gången sedan juli 2018. - Att långtidsarbetslösheten ökar hänger


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar