Projekt för nyanlända öppnar upp för jobb i byggbranschen

Under en två-årsperiod har 938 arbetssökande, i huvudsak nyanlända, genomgått en fyrstegsmodell för att bli anställningsbara inom byggbranschen. Av dessa har hittills 301 utbildat sig eller blivit validerade, och 274 har fått anställning eller praktik. Arbetsmarknadsprojektet Sverige Bygger Nytt är ett samarbete mellan ESF-rådet, Arbetsförmedlingen, parterna inom byggbranschen samt Stockholm och Solna stad. Projektet har haft som mål att matcha arbetssökande med det stora kompetensbehov som finns inom byggbranschen. Men man har också medvetet jobbat för att bryta mot inarbetade normer.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar