Socialdemokraterna tillsätter sjukvårdspolitisk arbetsgrupp

Sjukvården är grundläggande för att ett starkt samhälle. Socialdemokraterna anser att det ska finnas en nära och jämlik vård i hela landet. Socialdemokraternas partistyrelse har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med att stärka förtroendet för och utveckla den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar