Gör plats tar plats igen

Arbetsförmedlingens informationsinsats Gör plats har gjort arbetsgivare mer positivt inställda till att anställa personer med funktionsnedsättning. Nu görs en uppföljare, denna gång i form av en utomhuskampanj där kända profiler har getts en funktionsnedsättning. Arbetsmarknaden är starkare än på många år och allt fler får jobb. Men för personer med funktionsnedsättning sker inte samma positiva utveckling, trots att många har kompetens som efterfrågas. Med kampanjen Gör plats vill Arbetsförmedlingen få fler arbetsgivare att tänka om och i högre grad anställa personer med funktionsnedsättning.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar