Färre inhyrda läkare

Kostnaderna för inhyrda läkare minskar men ökar för inhyrda sjuksköterskor. Det visar den halvårsvisa sammanställningen över kostnader för inhyrd personal.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar