Skolledningen bör informeras vid grova våldsbrott

Rättsväsendet bör informera skolledningen om en medarbetare begått grova våldsbrott. Det säger...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar