"Med arbetslivets bästa för ögonen"

Utredaren Margareta Landh skriver, med anledning av årets jubileum, om sina tio år på Myndigheten för yrkeshögskolan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar