Ansök om medel för utveckling av distansutbildningar

Nu kan du som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om medel för att utveckla distansutbildningens former och pedagogik.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar