Välkommen EU-portfölj till Ylva Johansson

Att Ylva Johansson tilldelas ansvaret för migrationsfrågorna i EU-kommissionen sänder en viktig signal till övriga medlemsländer. Det här är en fråga där Europaperspektivet måste stärkas.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar