Arbetslösheten högre för kvinnor än män

För första gången sedan 2011 är arbetslösheten högre för kvinnor än för män. Arbetslöshetsnivån för kvinnor och män var i augusti 7,0 respektive 6,9 procent. Arbetslösheten totalt sett ökar för andra månaden i rad och bedöms fortsätta öka framöver. I slutet av augusti var arbetslöshetsnivån 7,0 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i fjol. I slutet av augusti var 350 000 personer arbetslösa, det är 8 000 fler än för ett år sedan. - Arbetslösheten kryper uppåt vilket hänger samman med en avmattning av ekonomin. Arbetslösa som har svårare att få fäste på


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar