"Yrkeshögskolans framtid är ljus"

Elin Kebert, Expert Kompetensförsörjning vid Sveriges Byggindustrier om att MYH och YH fyller tio år.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar