GD efterlyser mer forskning om YH

Idag skriver Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson på Altinget Debatt om behovet av mer forskning om yrkeshögskolan. I den här artikeln utvecklar han sju områden som han anser att forskarna behöver fördjupa sig i.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar