Anmäl dig till konferens om regional kompetensförsörjning

Den 3 oktober 2019 arrangerar vi tillsammans med Lärosäten Syd, Region Skåne, Sydsvenska Handelskammaren och YhiS - Yrkeshögskoleanordnare i Skåne konferensen ”Kompetensutmaningen i Sydsverige – så hittar vi vägar framåt”.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar