Förbundets frågor lyftes i Almedalen

Sveriges Skolledarförbund lyfte ett antal tunga och långsiktiga frågor under årets Almedalsvecka....


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar