MYH stöttar i arbetet med ansökan om inplacering i SeQF

MYH kommer under hösten 2019 och även fortsatt under 2020 att genom workshops ge stöd till dem som vill ansöka om inplacering av kvalifikationer i SeQF. Observera att detta ej gäller utbildningar som redan är nivåplacerade i referensramen, tex YH.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar