Arbetsförmedlingens månadsstatistik för samtliga län juli 2019

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för juli månad i korthet för samtliga 21 län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. Bifogat finns en pdf med kortfakta och en pdf med kartor för samtliga län. Aktuell statistik (http://qvext.arbetsformedlingen.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=extern%5Cmstatplus_extern.qvw&host=QVS%40CLUSTEREXT&anonymous=true%20&select=StartTrigger,1)  (http://qvext.arbetsformedlingen.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=extern%5Cmstatplus_extern.qvw&host=QVS%40CLUSTEREXT&anonymous=true%20&select=StartTrigger,1)för alla


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar