Digital rekvisitionshantering för yrkeshögskoleutbildningar

Snart behöver du som anordnare av yrkeshögskoleutbildningar inte längre skriva under och skicka in rekvisitioner av statsbidrag för utbildningen per post.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar