Arbetslösheten lika stor för kvinnor och män

Antalet arbetslösa kvinnor har ökat medan antalet arbetslösa män sjunkit. Detta har lett till att arbetslöshetsnivån nu är lika stor för kvinnor som för män, 6,7 procent. I slutet av juni var 337 000 personer inskrivna arbetslösa vilket är en ökning med 130 personer jämfört med i fjol. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Sedan juni 2018 har arbetslöshetsnivån sjunkit från 6,8 procent till 6,7 procent. - Framöver bedömer vi att arbetslösheten kommer att öka. Arbetsgivarna har dragit ner på sina rekryteringsplaner och fler och fler arbetsuppgifter automatiseras, det ser vi bland


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar