Anna Ekström efter rapporten: ”Jag är oroad”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är oroad över kommunernas möjlighet att finansiera skolan....


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar