Sara Skyttedal blir ordförande för Irak-delegation

Europaparlamentariker Sara Skyttedal (KD) blir ordförande för Europaparlamentets Irak-delegation och kommer därför ansvara för parlamentets utbyte och kontakter med Irak.   Alla Europaparlamentets delegationer har kontakt med parlamentsledamöter i andra länder, regioner och organisationer. Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.   […]

Inlägget Sara Skyttedal blir ordförande för Irak-delegation dök först upp på Kristdemokraterna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar