Hallå finansministern, så minskar du 90 miljardersgapet!

Finansdepartementet beräknar ett underskott på 90 miljarder kronor för kommunsektorn till 2026. SKL delar den bedömningen och pekar på sex åtgärder som staten genast kan vidta.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar