Skolans finansiering håller inte längre

Sveriges kommuner knäar under det finansiella ansvaret, skriver Matz Nilsson och LRs Åsa Fahlén i...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar