Kömiljard ska minska väntetiderna till vård

SKL och regeringen är nu överens om en ny uppdaterad kömiljard. Under 2019 ska 1,6 miljarder kronor fördelas till regionerna för att minska väntetiderna till vården.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar